1
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHA MẸ HIỀN TÀI K56
Học qua Zoom lúc 19h30 các ngày 7-8-9/04/2023
SÁCH SÁNG TẠO VÔ HẠN × 1
108.000 
Tạm tính 108.000 
Tổng 108.000 

Thông tin người đăng ký

Sản phẩm
SL
Giá
1
SÁCH SÁNG TẠO VÔ HẠN
-
+
108.000 
1
SÁCH KÍCH HOẠT THIÊN TÀI SÁNG TẠO
-
+
500.000 
1
CHA MẸ ĐỌC - CON THÀNH TÀI
-
+
368.000 
1
Bộ thẻ học thông minh cho bé FLASHCARD SHAPE
-
+
250.000 
1
FLASHCARD CỜ 200 QUỐC GIA
-
+
668.000 
1
FLASHCARD 100 ĐOẠN HỘI THOẠI TIẾNG ANH
-
+
568.000 
1
Bút Lông Màu 2 Đầu 5 Phút Thuộc Bài - Art Marker (24 màu)
-
+
198.000 
1
Bút Lông Màu 2 Đầu 5 Phút Thuộc Bài - Art Marker (48 màu)
-
+
398.000 
1
Sách 5 Phút Thuộc Bài
-
+
268.000 

Hình thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.