* Đăng ký hita camp online 5 năm: tặng 1 tài khoản 5 phút thuộc bài 5 năm
* Đăng ký hita camp online 1 năm: tặng 1 tài khoản 5 phút thuộc bài 1 năm
1
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHA MẸ HIỀN TÀI K56
Học qua Zoom lúc 19h30 các ngày 7-8-9/04/2023
Hita Camp Online gói 5 năm × 1
6.868.000 
Tạm tính 6.868.000 
Tổng 6.868.000 

Thông tin người đăng ký

Sản phẩm
Giá
1
Hita Camp Online gói 5 năm
1
6.868.000 
1
Hita Camp Online gói 1 năm
1
2.868.000 

Hình thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.