• Xem livestream được trực tiếp tại Hội trường đào tạo và lưu trữ Livestream trong 7 ngày.
  • Tặng 1 cuốn sách 5 Phút Thuộc Bài (bản in cao cấp trị giá 268.000đ)
1
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHA MẸ HIỀN TÀI K56
Học qua Zoom lúc 19h30 các ngày 7-8-9/04/2023
PHI THƯƠNG BẤT PHÚ - ONLINE × 1
868.000 
PHI THƯƠNG BẤT PHÚ – ONLINE → PHI THƯƠNG BẤT PHÚ - Live × 1
868.000 
PHI THƯƠNG BẤT PHÚ – ONLINE → Sách 5 Phút Thuộc Bài × 1
268.000 
Tạm tính 868.000 
Tổng 868.000 

Thông tin người đăng ký

Sản phẩm
Giá
1
PHI THƯƠNG BẤT PHÚ - ONLINE
868.000 

Hình thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.