0

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT
BUZAN MINDMAP

🔰 Bước 1: Đăng nhập trang https://app.buzanmindmap.net

🔰 Bước 2: Đăng ký và Đăng nhập tài khoản

🔰 Bước 3: Vào mục Hồ sơ tại https://app.buzanmindmap.net/profile

🔰 Bước 4: Bấm vào Nhập mã kích hoạt

🔰 Bước 5: Xem Hướng dẫn – Câu hỏi thường gặp: https://app.buzanmindmap.net/profile?type=support

0